Projekt SPOLLU je velice dynamický systém. Poskytuje prostor externím obchodně zdatným jedincům nebo firmám a umožňuje získávat „na stálo“ odměny z uskutečňovaných obchodních případů doporučených klientů.

MEZZI-CRM obsahuje dva speciální subsystémové moduly, které umožňují zapojit do spolupráce velké množství externích spolupracovníků a poskytnout jim možnost „pasivního příjmu“ z obchodních případů doporučených klientů (podobný princip, jakými jsou výnosy z vyplácení dividend zakoupených akcií).

Rozpadová tabulka výnosu (RTV)
– modul nastavení pevného, jednoznačného a automatického rozdělování výnosů z jednotlivých obchodních případů (Příležitostí). Pro každý obchodní případ je přesně nastaven „rozpad“ výnosu podle stanoveného klíče. Tím je možné nastavit automatické odměňování pro velké množství spolupracujících osob nebo firem.
 

Recommending program
– modul odměňování externích spolupracovníků (osoby nebo firmy), kteří do projektu MEZZI zapojují další klienty. Tzv. Recommending partneři doporučují do projektu MEZZI klienty spolu s konkrétním jedním nebo více obchodními případy daných klientů. Z následně uskutečněných obchodů u Partnerů projektu pak Recommending partner získává provize. Provize se připisují na nejprve virtuální „účet“ Recommending partnera a následně po dosažení určité výše se vyplácejí na skutečný účet soukromé osoby nebo firmy.

Recommending partner má možnost on-line sledovat načítání provizí přihlášením se do systému MEZZI-CRM (přiděleným jménem a heslem).